Spravodajstvo
Rybári zachraňujú stromy pred bobrom... Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 Jún 2011 07:13
Rohožníčanov trápia mohutne padajúce stromy v miestnom rašelinisku. Pod ich likvidáciu sa podpisujú bobry, ktoré sú zákonom chránené. ,,Ak to bude takto pokračovať, stromy celkom vymiznú. Myslím, že to nebude mať priaznivý dopad na rašelinové prostredie, pretože stromy zadržiavajú vlahu a čiastočne tým zabraňujú povodniam,“ konštatuje v diskusii na webovej stránke obce jeden z miestnych občanov.   
Zároveň sa pýta, či nie je možné pre záchranu stromov čosi urobiť, ba dokonca aj sám navrhuje jednoduché riešenie – omotanie stromov pletivom, ktoré bobrom zabráni obhrýzať kmene. Záchrana stromov leží na srdci aj rohožníckym rybárom. ,,Nikto nechce, aby tie stromy vymizli. Veľa z nich, hlavne okolo vody, sme totiž v rámci činnosti organizácie za posledných 20 rokov vysadili práve my, rybári,“ hovorí tajomník MO SRZ Rohožník Marek Fabian. ,,Úloha ochrániť stromy a v tejto súvislosti aj investícia do pletiva už bola schválená na výročnej členskej schôdzi rybárskej organizácie, ktorá sa konala koncom marca. Jej realizácia bude zabezpečená našou organizáciou v rámci brigádnickej činnosti.“
Predseda MO SRZ Rohožník Štefan Waschek priznáva, že s bobrami majú dlhodobo problémy. ,,Ochranu stromov realizujeme už niekoľko rokov. Množstvo stromov sme sami vysadili, každý rok dosádzame ďalšie. Nie je to lacná záležitosť, iné možnosti však nemáme.“ Podľa Š. Wascheka už bobrom nestačia len topole a olše, púšťajú sa aj do briez a borovíc. Kmene stromov, ktoré im padli za obeť, dosahujú v priemere neraz aj 50 centimetrov. Nielen na stromoch však bobor zanecháva svoje stopy. ,,Pracujem na železnici a v Perneku pod traťou musíme neustále zasypávať diery kameňom, pretože bobry si tu budujú hate.“ Rybári sú presvedčení, že bobor je v súčasnosti premnožený, problémy s ním majú nielen v Rohožníku, ale aj v širšom regióne. Kým však bude tento živočích chránený, zlepšenie situácie neočakávajú.
Bobor vodný je najväčší európsky hlodavec žijúci v jazerách, rybníkoch a tečúcich vodách. Vytvára si ,,hrady“ navrstvené z kmeňov stromov, konárov a hliny. Veľkosť bobrov dosahuje nezriedka až jeden meter a hmotnosť 30 kg. Za jedinú noc dokáže bobor obhryzením zoťať strom s priemerom 25 až 30 centimetrov. Ochrana bobrov bola legislatívne ustanovená v roku 1992 doplnením zoznamu voľne žijúcich chránených živočíchov.
M. Kovaríková